New York 12:26
London 17:26
Ljubljana 18:26
Moscow 20:26
Tokyo 02:26
   
Iskra MIS d.d.

Iskra MIS, d. d., je nastala z združitvijo Iskre Stikal, d. d., in Iskre Instrumenti, d.d., dveh podjetij z dolgoletno tradicijo pri izdelavi kakovostne nizkonapetostne stikalne tehnike in električnih merilnih instrumentov.

Zakaj bi izbrali nas? Iskra MIS, d. d., ima nekatere prednosti pri proizvodnji nizkonapetostne stikalne tehnike, električnih merilnih instrumentov in pripadajočih storitvah:
tradicijo
kakovost izdelkov
zaupanje kupcev
specifična znanja
visoko tehnološka raven izdelkov
ugled blagovne znamke Iskra

Kakšne proizvode izdelujemo za Vaše elektrotehnične projekte?
Iz nizkonapetostne stikalne tehnike:
kontaktorje
motorska zaščitna stikala
stikala na diferenčni tok
inštalacijske odklopnike
inštalacijske kontaktorje
močnostne odklopnike
bremenska stikala

Naši izdelki s področja električnih merilnih instrumentov:
merilni centri
merilni pretvorniki
merilniki energije
sinhronoskopi
analogni, digitalni in prenosni merilniki
didaktični program
regulatorji in tipala

Ravijamo lastno programsko opremo za:
 merilne centre
 merilne pretvornike
 sinhronoskope
 merilnike energije
 merilnike moči in merilnike faktorja moči

Imamo lastno tehnologijo za tiskanje skal s številčnico analognih instrumentov in certificiran laboratorij za kalibriranje instrumentov ter ustrezno opremo za opremljanje in kontrolo tiskanih vezij.

Opravljamo dela na področju stikalne in merilno-regulacijske tehnike v klasični (relejni) ali programabilni (računalniški) procesnoregulacijski tehniki:
Izdelava električne opreme za:
        - dvigala (mostna, gradbena, regalna itd.)
        - namenske stroje in opremo za ladjedelnice, avtomobilsko
          industrijo, železarne, rudnike
        - avtomatizacijo skladišč
 nadzor in zagon
 servisiranje

O ponudbi naših izdelkov in storitev se lahko prepričate na teh straneh. Za dodatne informacije, vprašanja, želje, pripombe se registrirajte na Strani za registracijo in zahtevajte dodatne informacije. Tudi če hočete nalagati našo programsko opremo, se registrirajte na Strani za registracijo.

Promotion
Zadnja pregledana stvar