New York 19:58
London 00:58
Ljubljana 01:58
Moscow 03:58
Tokyo 09:58
        
   
O podjetju
O podjetju

Iskra MIS d.d. zadovoljuje želje svojih kupcev s kakovostnimi proizvodi in storitvami. Naša vizija,
temelji na naši tradiciji. Naši kadri v am jamčijo, da boste zadovoljni z našimi proizvodi in storitvami. Če imate enako vizijo kot mi, se nam pridružite. Naša uprava je v Kranju , proizvodnja in razvoj pa sta v Kranju in Otočah. S svojimi proizvodi smo prisotni po vsem svetu.

Naslov Iskre MIS d.d.:
Iskra MIS d.d.
Ljubljanska c. 24a
SI-4000 Kranj
Slovenia
Tel.:
Fax.:
E-pošta:
Internet: iskra-mis.si

Iskra MIS bančni računi:
Promotion
Zadnja pregledana stvar