New York 11:10
London 16:10
Ljubljana 17:10
Moscow 19:10
Tokyo 01:10
        
   
O podjetju
Vizija podjetja

Z obstoječo programsko usmeritvijo hočemo razširiti doseženo
svetovno uveljavljenost podjetja na področju razvoja, proizvodnje
in prodaje električnih in elektronskih merilnih instrumentov ter stikal.

Pri doseganju dolgoročnih ciljev bomo dali velik pomen zaposlenim,
njihovemu usposabljanju ter pridobivanju izkušenj, ki so pomembne pri snovanju novih in posodabljanju obstoječih izdelkov.

Z visoko kakovostjo izdelkov hočemo zadovoljiti odjemalce, s
prijaznim delovnim okoljem zaposlene, z rastjo obsega poslovanja
in vrednosti delnic pa tudi lastnike.
                                                                             
                                           Direktor:                                               
                                              Srečko Lavrenčič univ. dipl. ekon.
                                                                                 

Promotion
Zadnja pregledana stvar