New York 11:10
London 16:10
Ljubljana 17:10
Moscow 19:10
Tokyo 01:10
        
   
Izdelki
Nizkonapetostna stikalna tehnika back

Izdelki nizkonapetostne stikalne tehnike so namenjeni predvsem za industrijo, delno pa tudi za uporabo v hišnih inštalacijah. Največja napetost za vse izdelke je 1000 V, največji dovoljeni tok pa samo za določene tipe stikal 4000 A. Imamo naslednje skupine izdelkov:

pomožni kontaktorji (uporaba predvsem v industriji, kot element za krmilja);
motorski kontaktorji (industrijska in splošna uporaba za stikanje AC- in DC-motorjev različnih kategorij);
inštalacijski kontaktorji (uporaba v inštalacijah za stikanje maloinduktivnih in ohmskih bremen; predvsem ogrevanje, razsvetljava);
motorska zaščitna stikala (industrijska in splošna uporaba za stikanje in zaščito motorjev);
stikala na diferenčni tok (uporaba v inštalacijah kot zaščitni element pred električnim udarom);
inštalacijski odklopniki (uporaba v inštalacijah kot nadtokovna zaščita);
bremenska stikala (uporaba v industriji kot glavna stikala brez zaščite);
močnostni odklopniki (uporaba predvsem v industriji kot glavna stikala z nadtokovno zaščito);
odmična, približevalna, mikro- in končna stikala.


Promotion
Zadnja pregledana stvar