New York 19:08
London 00:08
Ljubljana 01:08
Moscow 03:08
Tokyo 09:08
          
   
Iskra MIS, d.d.

Iskra MIS, d. d., je nastala z združitvijo Iskre Stikal, d. d., in Iskre Instrumenti, d.d., dveh podjetij z dolgoletno tradicijo pri izdelavi kakovostne nizkonapetostne stikalne tehnike in električnih merilnih instrumentov.

Zakaj bi izbrali nas? Iskra MIS, d. d., ima številne prednosti pri proizvodnji nizkonapetostne stikalne tehnike, električnih merilnih instrumentov in pripadajočih storitvah:
tradicijo
kakovost izdelkov
zaupanje kupcev
specifična znanja
visoko tehnološka raven izdelkov
ugled blagovne znamke Iskra

Kakšne izdelke nudimo za Vaše elektrotehnične projekte?

S področja nizkonapetostne stikalne tehnike:
kontaktorje
kontaktorske kombinacije
motorska zaščitna stikala
stikala na diferenčni tok
inštalacijske odklopnike
inštalacijske kontaktorje
močnostne odklopnike
bremenska stikala
časovne releje

Naši izdelki s področja električnih merilnih instrumentov:
merilni centri in analizatorji omrežja
merilni pretvorniki
komunikacijski vmesniki 
merilniki energije
sinhronoskopi
analogni, digitalni in prenosni merilniki
didaktični program
regulatorji in tipala

Na področju nadzora in diagnostike elektromotorjev nudimo naprave za:
diagnostiko elektromotorjev
zagon elektromotorjev

V našem programu imamo tudi izdelke za prenapetostno zaščito.

Razvijamo lastno programsko opremo za:
 merilne centre in analizatorje omrežja
 merilne pretvornike
 sinhronoskope
 merilnike energije
 merilnike moči in merilnike faktorja moči

Imamo svojo tehnologijo za tiskanje skal s številčnico analognih instrumentov in certificiran laboratorij za kalibriranje instrumentov ter ustrezno opremo za opremljanje in kontrolo tiskanih vezij.

Nudimo sistemske rešitve s področij:
upravljanja malih hidroelektrarn na daljavo
odkrivanja napak na srednjenapetostnem omrežju in transformatorskih   postajah 
nizkonapetostnega inženiringa

Pri nizkonapetostnem inženiringu opravljamo dela na področju stikalne in merilno-regulacijske tehnike v klasični (relejni) ali programabilni (računalniški) procesnoregulacijski tehniki:
Izdelujemo električno opremo za:
        - dvigala (mostna, gradbena, regalna itd.)
        - namenske stroje in opremo za ladjedelnice, avtomobilsko
          industrijo, železarne, rudnike
        - avtomatizacijo skladišč
 Izvajamo nadzor in zagon opreme
 Servisiramo opremo 

O ponudbi naših izdelkov in storitev se lahko prepričate na teh straneh. Za dodatne informacije, vprašanja, želje, pripombe se registrirajte na Strani za registracijo in zahtevajte dodatne informacije. Če hočete naložiti našo programsko opremo na svoj osebni računalnik, se morate prav tako predhodno registrirati na Strani za registracijo.

Promotion
Zadnja pregledana stvar